VƯỢT TRÊN MỌI CHUẨN PHỤC VỤ•    Dịch vụ concierge suốt 24 giờ
•    Dịch vụ dọn phòng hàng ngày
•    Trung tâm thương mại
•    Hệ thống đỗ xe thông minh
•    Cửa hàng tiện lợi phục vụ suốt 24 giờ
•    Và nhiều dịch vụ tiện ích khác

Saigon One tự hào đem lại sự tuyệt vời cho cuộc sống mà bạn đáng được tận hưởng.