VƯỢT TRÊN MỌI CHUẨN PHỤC VỤ

Một trung tâm chăm sóc sức khỏe tại tầng 5 được trang bị công nghệ chuẩn quốc tế Cisco HealthPresence cho phép bạn nhận được sự chăm sóc y tế tốt nhất từ các chuyên viên y tế trên thế giới mà không cần rời khỏi tòa nhà.